Oferta

okładka-elementarz
Elementarz Aikido. Metodyka nauczania dzieci jest adresowany głównie do ludzi aktywnie spędzających czas wolny, pasjonatów sztuk walki oraz instruktorów i osób angażujących się w nauczanie dzieci. Koncepcją książki jest nie tylko przedstawienie metod kształtowania umiejętności samoobrony i sprawności ciała, ale również fundamentalnego ukazania aikido w tzw. kihon.

Elementarz Aikido… zawiera zestawy ćwiczeń ruchowych: od klasycznych zabaw, poprzez gimnastykę do form ruchu typowych dla zajęć aikido. Skrupulatnie przedstawiono elementy, z których składa się ta sztuka walki. Ćwiczenia uwzględniają rozwój ontogenetyczny, przez co dostosowane są do potrzeb i możliwości dzieci.

Praca włożona w publikację (9 lat) i strona merytoryczna książki jest w pełni oparta o wiedzę z zakresu ogólnej kultury fizycznej i wychowania fizycznego. Będąc nauczycielem wychowania fizycznego starałem się ująć moje dzieło w kategoriach masowej kultury fizycznej i z zachowaniem dostępności dla przeciętnego czytelnika.

Zobacz prezentację książki
Link do prezentacji filmowej książki (YouTube)
okładka-kij1
Kij w Aikido - Kihon Aikijo. Tom I to bogato ilustrowany
przewodnik o sztuce władania kijem. Książka rozpoczyna serię
publikacji o tematyce aikijo. Tom I przedstawia zasady etykiety
oraz techniczne podstawy szermierki kijem

Zobacz prezentację książki
Link do prezentacji filmowej książki (YouTube)
android
W książce "Bokken. Miecz w Aikido. Kihon Aikiken. Tom I" przedstawione są podstawy sztuki władania mieczem w aikido – jednego z czterech integralnych działów aikido. Książka ma dwa bloki tematyczne. Pierwszy z nich opisuje podłoże historyczne japońskiego wojownika i katany (rozdziały: 1-5):
- społeczne i militarne uwarunkowania, które przez stulecia nadawały kształt sztuce miecza,
- informacje na temat japońskiego wojownika i miecza katana,
- fakty z życia mistrza Morihei Ueshiby oraz sylwetki jego uczniów
Drugi blok tematyczny poświęcony jest podstawom technicznym aikiken (rozdziały: 6-9). Z tej części czytelnik dowie się, co jest niezbędne dla opanowania umiejętności władania bokkenem.
Ponadto książka zawiera mnóstwo ilustracji (ponad 400) oraz rozbudowany słownik japońskich słówek (ponad 700 terminów) spotykanych w budo, wraz z ich zapisem w kanji.
Parametry książki: okładka - kolor (miękka), środek - czarno-biały (480 stron), format 20 cm/20 cm, rok wydania: 2018.

Zobacz prezentację książki
Link do prezentacji filmowej książki (YouTube)