Prezentacja książki: Kij w Aikido. Kihon Aikijo. Tom I

W książce Jo – kij w aikido. Tom I. Kihon przedstawione są podstawy sztuki aikijo – jednego z czterech integralnych działów aikido. Publikacja podzielona jest na dwie części. Pierwsza – Tradycja – jest wprowadzeniem do zasad panujących w dojo. Druga – Praktyka – to część poświęcona fundamentom warsztatu technicznego.

Galeria wybranych stron

 

SPIS TREŚCI

Od autora

Rozdział 1 Dojo. Tradycja i kultura

Dojo – miejsce przekazu

Reigi – dziedzictwo i gesty reprezentacyjne

Rozdział 2 Hakama

Elementy kroju hakama

Ubieranie hakama

Składanie hakama

Rozdział 3 Konwencja zajęć i zasady przebywania w dojo

Wejście do dojo i rozpoczęcie zajęć

Przebieg zajęć w dojo

Zakończenie zajęć w dojo

Prezentacja

Rozdział 4 Praktyka aikijo

Wybór kija

Konserwacja i przechowywanie jo

Ogólnie o technikach aikijo

Uke i tori

Zależności czasowe w relacji uke – tori

Zależność dystansu w relacji uke – tori

Kontrola przestrzeni. Kierunki i strefy natarcia,

punkty witalne oraz linia centralna

Jak chwytać jo?

Z gardą czy bez gardy?

Skuteczność a bezpieczeństwo

Rozdział 5 Pozycje z jo. Jo no kamae

Pozycje prezentacyjne – frontalne

Seiza

Shizentai

Pozycje bojowe – boczne

Jo no kamae

Jodan no kamae

Chudan no kamae

Gedan no kamae

Uke nagashi no kamae

Hasso no kamae

Jodan (furi komi) no kamae

Waki no kamae

Rozdział 6 Przemieszczanie się z jo. Tai sabaki

Metody przemieszczania ciała

Rozdział 7 Suburi jo

Pchnięcia – tsuki

Jodan choku tsuki

Chudan choku tsuki – jodan uke nagashi – jodan choku tsuki

Jodan kaeshi tsuki

Ushiro chudan kaeshi tsuki

Katate kaeshi tsuki

Furi komi tsuki

Ushiro furi komi tsuki

Uderzenia – uchi

Shomen uchi

Ushiro gyaku shomen uchi

Ushiro shomen uchi

Shomen uchi komi

Shomen uchi – ushiro kaeshi tsuki

Shomen uchi komi – gedan kaeshi uchi

Kaeshi uchi – toma katate shomen uchi

Toma katate shomen uchi

Kaeshi uchi – chikama katate shomen uchi

Yokomen uchi

Gyaku yokomen uchi

Jodan choku tsuki – gyaku yokomen uchi

Chudan choku tsuki – gyaku yokomen uchi – ushiro chudan kaeshi tsuki

Renzoku uchi komi

Jodan kaeshi uchi

Jodan kaeshi tsuki – te uchi – jodan kaeshi tsuki

Jodan gyaku kaeshi uchi

Katate kaeshi uchi

Ushiro gyaku jodan kaeshi uchi

Kaeshi – jodan kaeshi uchi

Furi komi tsuki – jodan kaeshi uchi

Chudan tsuki – hasso kaeshi uchi

Uke nagashi – hasso kaeshi uchi

Furi komi tsuki – hasso kaeshi uchi

Furi komi tsuki – hasso kaeshi uchi – shomen uchi

Furi komi tsuki – hasso kaeshi uchi – furi komi tsuki

Furi komi tsuki – hasso kaeshi uchi – ushiro gedan kaeshi tsuki

Jodan kaeshi uchi – hasso kaeshi uchi

Hasso kamae – ushiro gedan barai

Hasso kamae – ushiro gyaku yokomen uchi

Ura hasso kaeshi uchi

Hasso kaeshi uchi

Katate hachi no ji kaeshi

Katate hachi no ji kaeshi – gyaku yokomen uchi

Chudan tsuki – tsuki kamae – katate gedan kaeshi uchi

Jodan kaeshi uchi – toma katate uchi

Hachi katate uchi

Zasłony – uke nagashi i zagarnięcia – barai

Uke nagashi

Uke nagashi – yokomen uchi

Gedan uke nagashi

Jodan uke nagashi

Kaeshi barai

Ura uke nagashi – toma katate shomen uchi

Hidari nagare kaeshi uchi

Migi nagare kaeshi tsuki

Gedan barai

Ushiro chudan barai

Jodan kaeshi barai

Ushiro hasso kaeshi uchi – jodan kaeshi barai

Jodan kaeshi barai (tate hiza kamae)

Następne kroki – kumi jo waza

POSŁOWIE

SŁOWNIK

 

 

Autor: Bartosz Ciechanowicz

Wydanie I · Kołobrzeg 2015

Wydawnictwo: Pomorska Akademia Aikido Bartosz Ciechanowicz

ISBN: 978-83-940009-1-2

Okładka: kolor

Liczba stron: 230

Środek: czarno-biały